تحویل سال 95 مدافعان حریم اسلام در جمیمه حلب

شهیدان جمال رضی و سعید مسافر

تیپ مخصوص میرزا کوچک خان

نوروز 95

گروه تواشیح در حال اجرای مراسم تحویل سال

چهارده روز قبل از شهادت جمال و سعید

شهید پورابراهیمی هم خلاف جها لنز ایساده و به دیوار تکیه زده..

کی چه دعایی کرد خدا میدونه....

چه روزی بود مخصوصا برا گردان امام حسین (ع) (: #مخاطب_خاص


تحویل سال در جمیمه