تصویر شماره هشت :: پادگان سنندج ،حجة الاسلام عاشوری

حاج آقا عاشوری کاظمی و شهید علی فلاح شهید مهدی خوش سیرت و مسعود بابایی


پادگان لشگر 16 قدس ، سنندج (سه راه ادب فعلی - سمت راست-آب و فاضلاب منطقه ای)

شناسایی شد!

مهدی اکبری نژاد و روحانی