مداحی در جمع رزمندگان توسط آقای نبوی... پخش شده از شبکه یک

** اگر زمان و مکان این مراسم را میدانید اطلاع دهید **

اگر فیلم با کیفیت تری نیز دارید برایمان بفرستید

مدت زمان: 2 دقیقه 48 ثانیه