بسم الله الرحمن الرحیم

این وبلاگ (دفاع آستانه)جهت انتشار تصاویر رزمندگان و تاثیر ذاتی آنها ، در فضای مسموم اینترنت شروع بکار کرد ، پس از آن بدنبال آلبوم عزیزان رزمنده و تصاوئیر اسکن شده  رفتم منتهی بسیار بسیار ناراحت شدم وقتی وسعت کاری دیگر عزیزان در این زمینه را دیدم ! تاسف و ناراحتی برای بیهوده کاری ، برای هیچ و به هدف چه نمیدانم!! هر کس شروع کرده به اسکن و بعضا انتشار تصاویر در فضای وب یا نشریات و ..

ولی نه اصول ضبط اسناد و اسکن تصاویر را رعایت میکنند و نه اصول انتشار تا کارشان بازده بالایی داشته باشد ، برخی با کیفیت بسیار پایین آلبوم عزیزان رزمنده را اسکن میکنند ، برخی اسکن شده ها را به هزار و یک دلیل توجیهی منتشر نمیکنند و بسان سرمایه ای که در قبر هم می آید از آن مراقبت میکنند ، برخی اسناد خانواده ها را به صاحبانشان برنمیگردانند و امانت برایشان پوچ به نظر می آید(با شهدا بسته اند - به خلق چه!) ، برخی سعی در انتشار دارند ولی تصاویر را با نوشتن های غیر اصولی بر روی عکس کاملا غیر کاربردی می کنند ، برخی به هرنحو در معرض تماشای کاربران بلاگشان قرار میدهند ولی بدون هیچ گونه تگ گزاری و روش هایی که در پی جستجو های اینترنتی بتوان تصویر مورد نظر را یافت!!

مطلب را موردی و بدون ذکر اسامی و در برخی زمینه ها خلاصه گفتم تا شاید، شاید برای دوستان موثر واقع شده و تغییر در روند کاریشان دهند.                                             در ضمن الرزق لله خاصة (:

                                                                                                                               والسلام- هادی