به مناسبت سالگرد شهید بزرگوار ، خادم الشهدا ، رفیق مومن و اهل کتاب ،فاتح عملیات آزادسازی نبل و الزهرا

شهید حامد (مهدی) کوچک زاده


شهید حامد کوچک زاده شهید حامد کوچک زاده 3

شهید حامد کوچک زاده


شهید حامد کوچک زاده در حال اصلاح