تصویر پنجاه :: شهید محمد اتابه در لباس قنیمت گرفته شده از جبهة النصره(کمک های عربستان و قطر به مزدوران صهیونی مخالف نظام مردمی سوریه)

تصویر متعلق به سال 1394 و در جریان عملیات آزاد سازی نبل و الزهرا می باشد.

خستگی و بیخوابی و سرما از چهره شهید اتابه کاملا نمایان و بیانگر سختی این جهاد و دفاع مقدس است.

شهید محمد اتابه در لباس النصره