تصویر چهل و نهم :: شهید سعید مسافر در میان همرزمان

شهید سعید مسافر در میان همرزمان

سوریه - جنوب استان حلب -روستای جمیمه -فروردین 1394

شهید سعید مسافر در میان رزمندگان مدافع حرم گیلانی