شهید مدافع حرم جمال رضی

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

بر فراز تل العیس وسیریاتل/صبح باز پس گیری تل / جنازه متعلق به ملعون جبهه النصره

** جبهه النصره و برخی از دواعش لباس هایی شبیه البسه پاکستانی ولی باطرح نظامی می پوشند(بنده هم قالب لباس هایم همینطور است!)-برخی رزمنده ها در برخورد اولیه با این ملعونین گمان میکردند با زن مانتو پوش! مقابله کرده اند - درحالی که با جستجویی ساده فیلم کارگاه های تهیه این لباس ها هم در اینترنت موجود است -

#ضعف اطلاعات_و_شناخت_دشمن


شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

** هر کس در عقبه توانایی های خودش رو به نحو صلواتی به کار میگیره - خدا حفظ کنه سید و محمد و الباقی که موها رو صفا میدادن (:

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

** تانک در عقبه بسیار زیبا و خوش عکسه ولی وسط معرکه وحشتناک و غرران...بیچاره دوستانی که با صدای شلیک ناگهانی موجی شدند

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

** برخی فکر میکنند تریپ شهدا گوشه نشینی و تنهایی و فقط ذکر گفتنه /باید گفت بیاید ببینید جمال رضی و پور ابراهیمی رو که چقدر خوش مشرب و خودمانی بودند و در عین حال با عرضه و ملکوتی برای وصال


شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه


شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

جدیت در حین کار...

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

**امان از زمانی که اون بخاری گازوییلی ها که نمونه اش انتهای تصویر هست ، بی فایده میشه و گازوییل و مازوت بخاطر نا امنی راه و بعضا محاصره و ... به دست نیروها نمیرسه...سرمای کوهستانی و لزوم مقاومت هوشیارانه

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

شهید مدافع حرم جمال رضی اهل آستانه اشرفیه

** این نیمکت های رها شده مدرسه محلی برای گپ های عارفانه بود...


شهیدان مدافع حرم جمال رضی و حاج حسینعلی پورابراهیمی اهل آستانه اشرفیه