تصویر چهل و هفتم ::

دو تصویر از مداح انقلابی کربلایی مهدی رسولی و شهید بسیجی حاج حسینعلی پورابراهیمی در روستای جمیمه استان حلب سوریه


شهید پورابراهیمی و مداح مهدی رسولی


شهید پورابراهیمی و مداح مهدی رسولی