تصویر چهل و ششم ::

تصاویر اولین شهید بسیجی مدافع حرم گیلان حسینعلی پور ابراهیمی در سوریه

سایز 800*600

شهید مدافع حرم حسینعلی پورابراهیمی


شهید مدافع حرم آستانه اشرفیه حسینعلی پورابراهیمی


شهید بسیجی مدافع حرم آستانه اشرفیه حسینعلی پورابراهیمی


اولین شهید بسیجی مدافع حرم گیلان حسینعلی پورابراهیمی


اولین شهید بسیجی مدافع حرم گیلان حسینعلی پورابراهیمی


شهیدان مدافع حرم سعید مسافر و حسینعلی پورابراهیمی

شهیدان سعید مسافر و حسینعلی پور ابراهیمی


شهید بسیجی مدافع حرم حسینعلی پورابراهیمی

تصویر آماده برای کارگرافیکی و جای گذاری تصویر همرزمان و یا ترکیبی شهدا

سایز : 4320*3240 / حجم : 8.11 MB

**برای دریافت سایز اصلی بر روی تصویر کلیک نمایید**