دسته جمعی سه راه محمدیار(نقده) ، قبل از عملیات لو رفته کربلای دو در منطقه حاج عمران پیرانشهر

دسته جمعی سه راه محمدیار کربلای دو


افراد تصویر::

         ایستاده از راست : شهید علیرضا حسن زاده ، محمد رضا باقرزاده ، ناشناس ،کمیل مطیع دوست ، شهید بهروز حیدری ، کیمیاجو ،ناشناس،ناشناس ،شهید صادق حسنی

نشسته از راست : ناشناس ، شهید هادی اکبری نژاد ، نبوی ، بهمنیار ،علیرضا بامداد ، مهدی اکبری نژاد


**افراد ناشناس را معرفی نمایید**