تصویر شماره هفده :: تنظیف سلاح قبل از عملیات محرم در پادگان اهواز

از راست: شهید یاسر رحیمی پور ، منوچهر هراتی،مهدی اکبری نژاد ، صفر محمدپور

(آر پی جی درسته که گیر میکنه ولی اینقدر تمیز کردن میخواد؟)

تنظیف سلاح قبل عملیات محرم