تصویر شماره چهارده:: اعزام نیرو سپاه آستانه اشرفیه ، رد شدن از زیر قران

از راست : حسین داداشی،فخرالدین جوادپور ،شهید یاسر رحیمی پور،مهدی اکبری نژاد، فرهاد دوست جلالی، محمد اکبری نژاد، حجت الاسلام عسگری

نفر آخر سمت چپ را معرفی کنید،خاطره پیرامون تصویر و زمان آن را بنویسید


اعزام زیر قران